MG Construction s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02895-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bystřice pod Hostýnem zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MG Construction s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ: 24844870

Datum nabytí právní moci: 28. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.2 KB

Obsah

Sdílejte