Městys Běhařovice – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01517-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Běhařovicích – Ratišovicích zemní práce u domu č. p. 37 v souvislosti s rozšířením veřejného osvětlení, při  kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE  d  63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Městys Běhařovice, se sídlem Běhařovice 43, 671 39, IČ: 00292478

Datum nabytí právní moci: 26. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 434.79 KB

Obsah

Sdílejte