Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 05136-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o., se sídlem náměstí 5. května 14, 345 62 Holýšov, IČO: 25217879

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2021

 

Obsah

Sdílejte