Město Zruč nad Sázavou – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07780-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. dubna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zruč nad Sázavou, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba Město Zruč nad Sázavou, se sídlem Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou, IČ: 00236667

Datum nabytí právní moci: 3. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 506.98 KB

Obsah

Sdílejte