Město Svratka – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 11431-5/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. května 2017 ve Svratce, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v souvislosti s uložením ochranné trubky pro kanalizační přípojku prostřednictvím zemního stroje zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Město Svratka, se sídlem Palackého 30, 592 02 Svratka, IČO: 00295531

Datum nabytí právní moci: 23. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 506.59 KB

Obsah

Sdílejte