Město Slavkov u Brna – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 08865-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2  pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311

Datum nabytí právní moci: 20. 9. 2019        

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon