Město Protivín - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 05778-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 11 přestupků a 1 pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Město Protivín, se sídlem Masarykovo nám. 128/27, 398 11 Protivín, IČO: 00250023

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 303.94 KB

Obsah

Sdílejte