Město Deštná – rozhodnutí k pravidelnému neověření správnosti měření měřících zařízení

Číslo jednací: 04072-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie ve vymezeném území „Kotelna občanské vybavenosti" byla dodávka tepelné energie do odběrného místa v objektu nám. Míru 287, Deštná, měřena měřidlem označeným štítkem jako K 33 08 a výrobním číslem 8272517, jehož správnost měření nebyla pravidelně ověřována, čímž porušil povinnost podle ust. § 78 odst. 1 energetického zákona pravidelně ověřovat správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Město Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ: 00246506

Datum nabytí právní moci: 6. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 495.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon