MERTASTAV, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07884-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že při realizaci stavby vodního díla prováděl prostřednictvím zaměstnanců dne 7. května 2014 v obci Hradčany, ulici Tišnovská, u domu č. p. 20 zemní práce při výkopu rýhy pro nově budovanou kanalizaci, přičemž při ručním výkopu sondy pro zjištění polohy plynárenského zařízení v místě křížení došlo krumpáčem k poškození plynárenského zařízení – středotlakého plynovodu PE D 90, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MERTASTAV, s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ: 26247461

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 577.39 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon