Mercuria Energy Trading SA – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10224-10/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241118627 v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Mercuria Energy Trading SA, se sídlem Rue du Rhône 50, 1204 Ženeva, Švýcarská konfederace

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 666.04 KB

Obsah

Sdílejte