MEI Property Services, s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 03339-21/2016-ERU

Správní řízení, vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. KO-03339/2016-ERU s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání 8 správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na rozvod tepelné energie, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MEI Property Services, s.r.o., se sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27164829

Datum nabytí právní moci: 11. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.73 MB

Obsah

Sdílejte