MEI Property Services, s.r.o. – rozhodnutí k podnikání v energetických odvětvích bez licence

Číslo jednací: 10586-8/2014-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ustanovením § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na rozvod tepelné energie, kdy podnikání spočívalo v tom, že:

  • v období od 1. července 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese České Budějovice, Senovážné náměstí 1736, PSČ 370 01, ve kterém má svou provozovnu a pronajatý nebytový prostor č. 005 nacházející se v 1. podzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., a účastník řízení pak systémem vnitřních teplovodních rozvodů rozvádí tepelnou energii dále po uvedeném objektu a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektu společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s.),
  • v období od 1. července 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese Ústí nad Labem – Střekov, Kramoly 1574/39, PSČ 400 03, ve kterém má svou provozovnu a pronajatý nebytový prostor 047 nacházející se v 1. nadzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice a vnitřních rozvodů nacházejících se v předávací stanici, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., a účastník řízení pak systémem vnitřních teplovodních rozvodů rozvádí tepelnou energii dále po uvedeném objektu a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektu společnosti 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s.),
  • v období od 1. července 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese České Budějovice, Žižkova třída 1321/1, PSČ 370 01, ve kterém má svou provozovnu a pronajatý nebytový prostor označený: "VS" a nebytový prostor č. 117a nacházející se v 1. nadzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., a účastník řízení pak venkovním teplovodem a systémem vnitřních teplovodních rozvodů rozvádí tepelnou energii dále do tří objektů se stejným č. p., tj. Žižkova třída 1321/1, a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektů společnosti 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s.),
  • v období od 12. července 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese Ostrava – Zábřeh, Politických vězňů 2063/6, PSČ 700 30, ve kterém má svou provozovnu a pronajatý nebytový prostor č. 0113 nacházející se v 1. podzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Dalkia Česká republika, a.s., a účastník řízení pak dále rozvádí tepelnou energii dále po uvedeném objektu a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektu společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s.),
  • v období od 29. července 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese Karlovy Vary, Jugoslávská 1706/3, PSČ 360 01, ve kterém má svou provozovnu a pronajatý nebytový prostor č. 26 nacházející se v 1. podzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. (následně Karel Holoubek – Trade Group a.s.), a účastník řízení pak systémem vnitřních teplovodních rozvodů rozvádí tepelnou energii dále po uvedeném objektu a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektu společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s.),
  • v období od 29. července 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese Karlovy Vary, Blahoslavova 18/5, PSČ 360 01, ve kterém má svou provozovnu a pronajaté nebytové prostory č. 002 a č. 003 nacházející se v 1. podzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. (následně Karel Holoubek – Trade Group a.s.), a účastník řízení pak systémem vnitřních teplovodních rozvodů rozvádí tepelnou energii dále do dvou objektů se stejným č. p., tj. Blahoslavova 18/5, a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektů společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s.),
  • v období od 27. srpna 2010 do dne 12. listopadu 2014 provozoval pouze na základě koncesovaného živnostenského oprávnění část rozvodného tepelného zařízení v objektu na adrese Ostrava – Moravská Ostrava, Mlýnská 2353/12, PSČ 702 00, ve kterém má svou provozovnu a pronajatý nebytový prostor č. 0122 nacházející se v 1. podzemním podlaží tohoto objektu, včetně technologie předávací stanice a vnitřních rozvodů nacházejících se v předávací stanici, přičemž předmětná předávací stanice je napojena na rozvodné tepelné zařízení společnosti Dalkia Česká republika, a.s., a účastník řízení pak systémem vnitřních teplovodních rozvodů rozvádí tepelnou energii dále po uvedeném objektu a prodává ji odběrateli (vlastníkovi objektu společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s.),

čímž se dopustil spáchání 7 správních deliktů podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MEI Property Services, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27164829

Datum nabytí právní moci: 26. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte