MDI Energy s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01385-16/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 správních deliktů (přestupků) dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnosti držitele licence.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost MDI Energy s.r.o., se sídlem č. p. 244, 504 01 Prasek, IČO: 02106159

Datum nabytí právní moci: 21. 3. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.89 MB

Obsah

Sdílejte