Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti měřit, vyhodnocovat a účtovat dodávku tepelné energie dle vlastního měřicího zařízení tepelné energie

Číslo jednací: 07617-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v období nejméně od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 jako držitel licence na rozvod tepelné energie v rámci cenové lokality „Staříč" v rozporu s ustanovením § 78 odst. 1 energetického zákona odběratelům Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o., se sídlem 739 43 Staříč 544, IČ: 277 69 747 pro odběrná místa „sušárna" a „haly" a Alignum CZ s.r.o., se sídlem 739 43 Staříč 542, IČ: 271 37 406, pro odběrné místo „Staříč 542", neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie dle vlastního měřicího zařízení tepelné energie, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ustanovení  § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., se sídlem Staříč 544, 739 43 Staříč, IČ: 26729407

Datum nabytí právní moci: 28. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon