Martin Kroupa – autodoprava spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06801-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v městysi Lázně Toušeň v ulici Hlavní u domu č. p. 456 strojně zemní práce, jako zhotovitel stavby „Hala pro opracování plochého skla", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Martin Kroupa - autodoprava spol. s r.o., se sídlem Podskalská 31, č. p. 370, 128 00 Praha 2, IČ: 27074595

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 356.95 KB

Obsah

Sdílejte