MaPeTruck, s.r.o., – rozhodnutí o zastavení řízení

Datum

Číslo jednací: 01168/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn.  KO-01168/2015-ERU zahájené dne 11. února 2015 z moci úřední podle ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s  právnickou osobou MaPeTruck, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že prováděl dne 10. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Jinošov u domu č. p. 64 zemní práce v souvislosti se stavbou „Jinošov kanalizace a ČOV", při kterých došlo při realizaci výkopových prací prostřednictvím zemního stroje k sesuvu kamenité zeminy a k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32,  s e  z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MaPeTruck, s.r.o., se sídlem Sička 424, 664 11 Zbýšov, IČ: 29289165

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 449.72 KB

Obsah

Sdílejte