MANN + HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 12837-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111433103, nebyl v období ode dne 16. dubna 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MANN + HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o., se sídlem Nivnická 2616, 688 01 Uherský Brod, IČO: 27408159

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon