MAGNA ENERGIA a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 01407/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn.  KO-01407/2015-ERU zahájené dne 22. února 2015 z moci úřední podle ustanovení § 46 správního řádu s účastníkem řízení, společností MAGNA ENERGIA a.s., ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že se v období od 5. dubna 2013 do 21. února 2015 neregistroval jako držitel licence na obchod s plynem č. 241226673 u operátora trhu, což je v rozporu s ustanovením § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, s e   z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MAGNA ENERGIA a.s., se sídlem Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany, (SK) IČ: 35 743 565

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 225.79 KB

Obsah

Sdílejte