MaGe Construction, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00193-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, společnost, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Poděbrady zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MaGe Construction, s.r.o., se sídlem Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5, IČO: 24166189

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon