MADOST MT s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10518-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Kostelec nad Orlicí, ul. Frošova u domu č. p. 315 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 v souvislosti s realizací stavby „II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa", kdy v důsledku provádění výkopu rýhy pro nově budovaný vodovod došlo při odstraňování svrchní části vozovky pomocí zemního stroje k zachycení plynovodní středotlaké přípojky a  k jejímu následnému poškození, a dne 16. května 2014 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Kostelec nad Orlicí, ulice Kotyzova u domu č. p. 392 v souvislosti s  realizací stavby „II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa", zemní práce při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 v souvislosti s realizací stavby „II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa", kdy v důsledku provádění výkopu rýhy pro nově budovaný vodovod došlo při odstraňování svrchní části vozovky pomocí zemního stroje k zachycení a  proražení plynovodní středotlaké přípojky pro dům č. p. 392, čímž došlo k poškození plynárenských zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MADOST MT s. r. o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899

Datum nabytí právní moci: 22. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 730.09 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon