MADOS MT s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00618-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v souvislosti s realizací stavby „Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý potok (I. etapa)" v katastrálním území obce Raspenava, Fučíkova ul. u domu č. p. 637 zemní práce pomocí strojního mechanizmu (bagru JCB), při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MADOS MT s. r. o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899

Datum nabytí právní moci: 7. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 619.27 KB

Obsah

Sdílejte