M - SILNICE a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 01450-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Poděbrady (okres Nymburk), v ulici Dr. Horákové, u nemovitosti č. p. 403 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Mimoúrovňové křížení silnice II/329 přemostění trati ČD - varianta "K" Koutecká", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 713.83 KB

Obsah

Sdílejte