M - SILNICE a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09751-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. října 2015 v obci Havlíčkův Brod v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Datum nabytí právní moci: 8. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.97 KB

Obsah

Sdílejte