M – SILNICE a.s. – rozhodnutí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky Dn 40 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 03841-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3  energetického zákona prováděl dne 3. května 2013 mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení v katastrálním území obce Hostinné, v ulici Prostřední u č. p. 541, zemní práce v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce", když při strojním odstraňování betonové patky sloupku starého oplocení došlo k sesuvu zeminy a jejím tlakem k poškození odkryté nízkotlaké plynovodní přípojky Dn 40 a následnému úniku plynu, čímž bylo poškozeno plynárenské zařízení činností prováděnou mimo jeho ochranné pásmo, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Datum nabytí právní moci: 26. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.16 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon