LXM Group a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10930/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lhotsko, u nemovitosti č. p. 32 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Lhotsko - vodovod", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost LXM Group a.s., se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 25849832

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 372.92 KB

Obsah

Sdílejte