LUBOSED, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08723-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nížkovice, u domu č. p. 62 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou díla „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25 (dále jen „plynárenské zařízení"), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LUBOSED, s.r.o., se sídlem Nová 397, 664 84 Zbraslav, IČ: 02289555

Datum nabytí právní moci: 14. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 378.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon