Licehamr s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09863-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území města Strakonic, v areálu průmyslové zóny Na Jelence, zemní práce související s realizací stavby „E6.1 Kanalizace - I. část" a "Splašková kanalizace" pomocí strojního mechanizmu (bagru), při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 225, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Licehamr s.r.o., se sídlem Jiříčkové 3072/2, 106 00 Praha – Záběhlice, IČ: 24199508

Datum nabytí právní moci: 7. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 782.44 KB

Obsah

Sdílejte