Licehamr s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09675-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Soběslavi u bývalé kotelny na sídlišti Svákov u areálu společnosti GOLDIM, spol. s r.o., zemní práce na stavbě „Dokončení výstavby výrobně administrativní budovy", kdy při strojním provádění výkopových prací traktorbagrem CASE 695R došlo k sesuvu zeminy ze stěny výkopu a k vylomení odvzdušňovacího ventilu středotlakého plynovodu PE dn 100, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Licehamr s.r.o., se sídlem Jiříčkové 3072/2, 106 00 Praha – Záběhlice, IČ: 24199508

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 620.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon