Li-Wall s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10933-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mělník (okres Mělník), na ulici k Přívozu, u domu č. p. 1447 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „rekonstrukcí místní komunikace", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Li-Wall s.r.o., se sídlem, Pod Vrchem 2889, 27601 Mělník - Mělník, IČ 28184050

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.87 KB

Obsah

Sdílejte