LESING plus, spol. s r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Účastník řízení
LESING plus, spol. s r.o.
IČO
49197339
Spisová značka
04934/2021-ERU
Číslo jednací
04934-13/2021-ERU
Nabytí právní moci

I. Řízení o žádosti účastníka řízení o nařízení ústního jednání ze dne 28. června 2021 se podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavuje a usnesení Energetického regulačního úřadu č. j. 04934-7/2021-ERU ze dne 28. července 2021 se zrušuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 04934-8/2021-ERU ze dne 28. července 2021 se ve výroku I. mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„Obviněný z přestupku, společnost LESING plus, spol. s r.o. se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl na základě objednávky ze dne 14. října 2019 v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou zemní práce v souvislosti se stavbou kanalizace, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.“

III. Ve zbylé části se rozklad účastníka řízení proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 04934-8/2021-ERU ze dne 28. července 2021 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte