LEMIGAS s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08971-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 311018340 a licencena rozvod tepelné energie č. 321018341 v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2018 regulační výkazy 31, 32-AP a 31, 32-CL a) za vykazovaný rok 2017.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LEMIGAS s.r.o., se sídlem č.p. 68, 360 01 Jenišov, IČO: 26402734

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 446.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon