LAMAL s.r.o. – rozhodnutí k poškození kabelu podzemního vedení při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 03911-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 24. ledna 2014 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v obci Zákupy, části obce Nové Zákupy, na pozemku parc. č. 1851/6, zemní práce spočívající ve výkopu veřejného osvětlení, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu (bagr JCB SCQ) k poškození kabelu podzemního vedení VN 35 kV ANKTOYPV 3x120 mm2, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost LAMAL s.r.o., se sídlem Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň, IČ: 25035665

Datum nabytí právní moci: 15. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 580.66 KB

Obsah

Sdílejte