LAMA energy a.s. – rozhodnutí k neuvedení potřebných informací v obchodních podmínkách

Číslo jednací: 13018-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 10 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl minimálně 10 spotřebitelům, informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016, neboť tyto neinformoval o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ výrobku nebo služby věcně příslušný, když tuto informaci neuvedl v obchodních podmínkách, a jakožto prodávající neposkytl spotřebitelům informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 30. června 2017, neboť nejméně 3 dílčími útoky uskutečněnými ve dnech 10. ledna 2017, 18. ledna 2017 a 1. února 2017 neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ výrobku nebo služby věcně příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), když tyto informace nejméně v uvedených dnech neuvedl na internetových stránkách www.lamaenergy.cz, které provozuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 28262026

Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 946.44 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon