KV Realinvest s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo

Číslo jednací: 01936-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Karlových Varů, v ulici Rumunská u č. p. 9 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ulic Americká – Rumunská, Karlovy Vary", v důsledku kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 50", a dále dne 13. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Karlových Varů, na Náměstí Emy Destinové 101/10 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ulic Americká – Rumunská, Karlovy Vary", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 63, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KV Realinvest s.r.o., se sídlem, Chebská 204/71, 36006 Karlovy Vary - Dvory, IČ: 291 13 903

Datum nabytí právní moci: 15. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 438.55 KB

Obsah

Sdílejte