KSS s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 04960-9/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 28. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

KSS s.r.o., se sídlem Kaňkova 88/12, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO: 26420686

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 319.97 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon