KS Velemín s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 06513/2015-ERU

Účastník řízení se tím, v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Milešov u domu č. p. 9 zemní práce související s realizací opravy havárie vodovodního řadu, kdy při strojním provádění výkopových prací došlo k poškození středotlaké plynové přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KS Velemín s.r.o., se sídlem č. p. 96, 411 31 Velemín, IČ: 254 42 015

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 357.62 KB

Obsah

Sdílejte