KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03954-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích neobsahovaly stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. se sídlem Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 25034511

Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon