KRESSIDA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynovodní přípojky Dn 32 při provádění montážních prací

Číslo jednací: 03568-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3  energetického zákona prováděl dne 11. února 2013 v katastrálním území Kostelec nad Labem, v ulici Letná, u domu č. p. 355, montážní práce pro hydroizolaci rodinného domu v rámci realizace projektu ,,Izolace cihelného zdiva pomocí narážení nerezových desek", když při pneumatickém zarážení chromniklových desek do základového zdiva rodinného domku č. p. 355, poškodil plynovodní přípojku Dn 32, v důsledku čehož došlo k následnému úniku plynu, čímž bylo poškozeno plynárenské zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KRESSIDA s.r.o., se sídlem U Továren 260/25, 102 00 Praha 10, IČ: 27088855

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 482.95 KB

Obsah

Sdílejte