KRESSIDA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10106-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lety, na ulici Na návsi, u nemovitosti č. p. 160 práce v souvislosti s realizací díla „Diamantové lano", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KRESSIDA s.r.o., se sídlem U Továren 25/260, 102 00 Praha 10, IČ: 27088855

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 353.54 KB

Obsah

Sdílejte