KR18212 – rozhodnutí o zastavení řízení pro nenaplnění materiální stránky trestnosti uvedeného správního deliktu

Číslo jednací: 18403-7/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence a nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) téhož zákona, a zároveň v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil výkon licencované činnosti v této provozovně před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 757.38 KB

Obsah

Sdílejte