KR17013 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením

Číslo jednací: 05867-4/2013-ERU

Obviněný z přestupku v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tím, že odstranil zajištění proti neoprávněné manipulaci na zajišťovací krabici KP01 a pomocí svorek propojil přívodní a odvodní vodiče, v důsledku čehož neoprávněně připojil elektrickou energii do svého bytu a čímž se dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 497.43 KB

Obsah

Sdílejte