KR16512 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lutyně

Číslo jednací: 16681-4/2012-ERU

Účastník řízení byl podezřelý z toho, že nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost zakotvenou v ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů tím, že prováděl dne 12. prosince 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lutyně na ulici Stará cesta 1067 zemní práce v souvislosti s realizací vodovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 1067, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, se ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení vedené s účastníkem řízení bylo zastaveno, neboť došlo k zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím lhůty dříve, než došlo k nabytí právní moci příkazu.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 114.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon