KR15313 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Příbor

Číslo jednací: 13740-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl jako zhotovitel stavby dne 27. května 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Příbor, ulice Dvořákova u č. p. 699, s využitím strojního mechanizmu (kolový nakladač typu Bobcat S205) zemní práce v souvislosti s opravou zpevněné venkovní plochy, přičemž kontaktem zubové lžíce kolového nakladače Bobcat došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky d 32, a tím porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 584.13 KB

Obsah

Sdílejte