X Energie, s. r. o. – rozhodnutí k povinnosti označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky

Číslo jednací: 10313-7/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu minimálně v období od 1. ledna 2012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost X Energie, s. r. o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 24817872

Datum nabytí právní moci: 10. 4. 2013 pro výrok III. rozhodnutí

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 842.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon