KR08413 - rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu zániku trestnosti přestupku

Číslo jednací rozhodnutí: 08247-5/2013-ERU

Řízení o přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl obviněný z přestupku dopustit v přesně nezjištěné době ode dne 5. července 2011 do dne 4. února 2013, když porušil plombu na elektrorozvodné skříni ve zdi domu a připojil neměřené vodiče na vývod hlavního jističe, tj. z neměřené části,  se z důvodu zániku trestnosti zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 274.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon