Číslo jednací: 07430-5/2012-ERU

Účastník řízení podnikal v energetických odvětvích bez licence pro výrobu a rozvod tepelné energie, když podnikání spočívalo v tom, že v období od 30. listopadu 2010 doposud vyráběl a dodával tepelnou energii do obytných domů a objektů občanské vybavenosti v obci Radonice na základě smluv uzavřených s jednotlivými odběrateli, s využitím 3 kotlů s celkovým instalovaným výkonem 0,810 MW a teplovodů v celkové délce 0,464 km, přičemž dodávku tepelné energie těmto odběratelům fakturoval, to vše v rozporu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 820.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon