KR00513 – rozhodnutí k povinnosti oznámit neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 00595-7/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 téhož zákona a nepředložil o nich doklady, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 704.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon