Správa silnic Moravskoslezského kraje – rozhodnutí o zastavení řízení k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 01966-20/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při kosení trávy v ochranném pásmu plynárenského zařízení poškodil středotlakou plynovodní přípojku PE d 20, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Správní řízení bylo zastaveno pro naplnění liberačních důvodů.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711.

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte