Číslo jednací: 03844-4/2011-ERU

Účastník řízení jakožto provozovatel distribuční soustavy nepředal operátorovi trhu s plynem v termínu stanoveném vyhláškou č. 365/2009 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v ustanovení § 44 odst. 2 naměřené a vyhodnocené údaje pro vyhodnocování odchylek za červen 2010 v termínu v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. i) a m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 9 písm. d) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice, IČO: 46357033

Datum nabytí právní moci: 22. 11. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 173.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon