KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10579-3/2018-ERU

Obviněný ze správního deliktu se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o., se sídlem Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 03273164

Datum nabytí právní moci: 14. 11. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon